Top Definition
I know, right?
Used on irc mainly to reply to someone.
"liek zomg.. i r teh stupidz..."
"iknorite?"
#iknorite #iknorite? #know #i know #right #rite #noe
viết bởi PixieMeat 12 Tháng ba, 2008
9 Words related to iknorite
An internet simplification of the phrase, "I know right," due to the misinterpretation of the words spoken with haste.

Better known as, "The rock of knowing" with the suffix of "-ite" that resembles the names of stones. (i.e. Labradorite, Malachite, Granite, Angelite, Azurite, etc.)
Adam: Man, that fruit looks delicious.
Eve: Iknorite?!
#i know right #iknorite #right #agreement #agree
viết bởi NeoKunoichi 21 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×