tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Acronym for "I kind of really like you."
She told me ikorly and I responded affirmatively.
viết bởi Brizzy91 25 Tháng mười hai, 2010