Top Definition
The phenomenon in which every member present at an outing has recently hit the ATM, leading to an over-abundance of 20-dollar bills, and no convenient way to make change.
Sushi waiter: The bill comes to 76.23.
Customer 1: I only have 20's.
Customer 2: Me too.
Customer 3: Are you shitting me?! We are all Asshats!
Customer 4: Fucking ikositis.
Sushi waiter: (sotto voce, some asian-fusion language) Stupid americans.
viết bởi poluphron 12 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×