Top Definition
The phenomenon in which every member present at an outing has recently hit the ATM, leading to an over-abundance of 20-dollar bills, and no convenient way to make change.
Sushi waiter: The bill comes to 76.23.
Customer 1: I only have 20's.
Customer 2: Me too.
Customer 3: Are you shitting me?! We are all Asshats!
Customer 4: Fucking ikositis.
Sushi waiter: (sotto voce, some asian-fusion language) Stupid americans.
#atm #math #sushi #20-dollar bill #money #change
viết bởi poluphron 12 Tháng năm, 2006
7 Words related to ikositis
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×