tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
P.M.S.ive, overly violent, suffering from rapid mood swings, annoying.
I just went ikramul on his ass.
viết bởi daniel12345 28 Tháng tám, 2010