tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Acronym for "I Know, That's What I Think"
Ken - "I wish I could get paid for playing computer games all day."
Lisa - "iktwit"
viết bởi Lisa B 14 Tháng ba, 2007

Words related to iktwit

i know thats that's think what