Top Definition
iku
A japanese word that means "to have an orgasm". This word is often used on Japanese porn movie.
kimochi!!oh oh oh!!iku iku!!........... sugoi!!
#ikku #orgasm #ejaculation #japanese #come
viết bởi bingomaru 29 Tháng chín, 2006
Photos & Videos
Iku
1. In polite Japanese, iku means to go (somewhere)
2. In more unorthodox Japanese usage, iku means to cum.
3. A kick-ass ultimate frisbee team based in Tokyo, Japan. Most players are either English teachers, students or work in some bizarre IT sector.
1. Hiroo ni ikimasu.
2. Ah! Iku! Iku!
#frisbee #japanese #cum #tokyo #go
viết bởi Nemo99 09 Tháng sáu, 2007
Iku
An extremely attractive male who is single due to some strange personality trait.
Person A: Oh my god, that guy must be a sex god of somesort.
Person B: Oh no he's an Iku.
viết bởi skyblue 10 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×