tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A sick underground rapper, whose lyrics show that he is a certified genius
Person # 1; Yo u catch that new illogic song
Person # 2: Yeah that thing is BO$$$
viết bởi Dan tha stay fresh king of the east coat underground 04 Tháng năm, 2008