tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
dick cheese
eat my ilroe bitch
viết bởi goolosh 21 Tháng chín, 2011