tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
I laughed so hard i dropped my taco and my sombrero fell off!
Trevor; Dude my mom died today
Me; ilshidmtamsfo
viết bởi iliketurtles'n'tacos 25 Tháng mười, 2010