tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
acronym for "i lost the game"
instead of saying "i lost the game" say "iltg"
viết bởi Minneh 05 Tháng mười, 2007
 
2.
An anagram for I lost the game
1: Oh damnit, iltg!
2: Goddamnit D:<
viết bởi asdijawaz 05 Tháng mười, 2007
 
3.
short for "I Love This Game" - "ILTG"
"I Love This Game" - "ILTG"
viết bởi ILTG 30 Tháng mười, 2007