tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To bar in; secure. Obs.
To imbar their crooked titles.
viết bởi CalDJames 03 Tháng mười, 2007