Top Definition
People who don't know how to spell "inbred".
viết bởi Hot n Now 30 Tháng mười, 2003
A rare sort of danish cheese
That is good imbred.
viết bởi DEADweight 28 Tháng mười hai, 2004
someone who shags someone they have a relation with
Phil..."im so tired"

Chloe..."why?"

Phil..."oh i was shagging my sister last night"

Chloe..."thats sooo imbred"
viết bởi your mum like it most nights 18 Tháng tư, 2009
when people have a child with there own family
or when people have sex with family members
oh that kid is an imbred
viết bởi jakln 24 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×