Top Definition
adj- the quality of being so absurdly attractive as to legitimately incite a desire to commit an incestuous act.
"Dude, you should really think about f'in your sister cause she is incestalicious!"
"Who could blame Jon Voight for thinking his daughter is incestalicious?"
"Oedipus was a sick bastard because no one thought Jocasta was incestalicious and he still f'ed her."
viết bởi artvandelet 31 Tháng tám, 2005
adj- the quality of being so absurdly attractive as to legitimately incite a desire to commit an incestuous act
"Dude, you should really think about f'in your sister cause she is incestalicious!"
"Who could blame Jon Voight for thinking his daughter is incestalicious?"
"Oedipus was a sick bastard because no one thought Jocasta was incestalicious and he still slammed her."
viết bởi artvandelet 08 Tháng chín, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×