tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
oppisite of excited.
i am so frikin incited to go to the 2 person dance potty
viết bởi hugepenis33414 20 Tháng chín, 2010