tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Crazy, insane, arbitrarily done; mentally strange
Man Chris, you incoco!
viết bởi notcocoa 04 Tháng một, 2013