tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A delightful blend of incredible and amazing.
The subtle aroma of Karaka coolies is incramarz.
viết bởi Wesley Kay 26 Tháng sáu, 2013