tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Large breastesses on a full figured milf.
Did you see Kim's mom? She has some incredibetties boy! I hope they run in the family.
viết bởi Sasquatch what 05 Tháng mười một, 2013