tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
High-brow way of saying "sucking up to someone"
Ram Kumar was trying to ingratiate himself with the Guptas.
viết bởi LexicalIndian 12 Tháng mười, 2013