tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A way of saying "Internet Porn."
Hey Steve, "We need to talk about mastuhbation and innanet pawn."
viết bởi Raised by a cup of coffee 17 Tháng năm, 2004