Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
To take a photograph that appears smeared or blurry.
Adam will have to inscho his pedalboard photos to hide the naughty bits.
viết bởi Sanjay Hauntemideras 24 Tháng mười, 2007
3 0
 
2.
To take a photograph that appears smeared or blurry.
Adam will have to inscho his pedalboard photos to hide the naughty bits.
viết bởi Sanjay Hauntemideras 24 Tháng mười, 2007
2 0