tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Indian sweat shop or place of hard labour for little reward.
I work at an Insurasoft
viết bởi Barman 25 Tháng hai, 2005