tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
1 upstream MegaByte of data transfer = 1 Dollhair
1 internet dollar = 1 upstream MegaByte of data transfer
Last night I used 55 internet dollars while streaming various internet pornography's.
viết bởi Dollhairs 29 Tháng năm, 2011