tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
see bleh
goto www.blehismightier.com
viết bởi earthbound 18 Tháng một, 2004
3 21