Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Watching television... on the internet.
I am never home when my favorite show is on TV, so I always end up watching it on internetevision.
viết bởi lincolnlog 21 Tháng tư, 2010
0 1