tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a person who thinks the internet is uber
aaron is a internet freak
viết bởi Jacques 07 Tháng tư, 2003