tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the distnce between ones eyes.
his interocular length is much like that of a caveman.
viết bởi bogus 19 Tháng một, 2005
 
2.
Something that is obvious to everyone.
"It is interocular that you you are confuse easily"
viết bởi John 13 Tháng hai, 2004