tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
An internet only documentary. Formalisation of webumentary.
Jim: Jonty, did you see that I'm starring in that documentary about sheep herding?

Jonty: That youtube thing? thats just an interwebumentary dude.
viết bởi Hararya 15 Tháng sáu, 2012