tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Get high, blaze, smoke marijuana.
"hey, this movie looks like it's gonna be totally lame. Wanna invent a holiday beforehand?"
viết bởi Alexrb 10 Tháng mười hai, 2006

Words related to invent a holiday

blaze get buzzed get high smoke pot smoke weed