tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To invent something stupid
My buddy Rhett inventered a new word.
viết bởi Chuck Norris II 09 Tháng mười một, 2013