tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Acronym for "I really like hamburgers".
Man, irlh. Let's go to McDonald's.
viết bởi IRLH 03 Tháng bảy, 2011