tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A possibility in the future
"Boo - there'll be iron rain. We can't play footy now."
viết bởi jiexi 15 Tháng mười hai, 2003