tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A bulletproof vest.
"I'm gonna put on an iron shirt, and chase Satan out of Earth" - Max Romeo
viết bởi Hi-Hat 21 Tháng hai, 2011