tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The Greek God of Irony.
Ironicus laughed at us when Grandpa won the lottery days after he died.
viết bởi Kathleen Fryar 03 Tháng mười, 2006

Words related to ironicus

greek god ironic irony myth mythology