tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
its 4real like a referee with a whistle
boy 1: is the party on fo sho
boy:2:it official like a referee with a whistle
viết bởi Kiss 04 Tháng năm, 2003