tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Something a dumbass refers to as the proper term "Muslim".
The Islamic guy beat the shit out of the guy who called him the "Islamic Guy".
viết bởi S7EVIN 12 Tháng chín, 2006