tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
hilarious racist asian remark made by australian youtuber mychonny.
dis uhh correctabow bat-man figga! it onry costen yoo fowty fie dorrah!!

it cost yoo fowty fie dorrah!
viết bởi chonnymyhero 18 Tháng sáu, 2010