tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A Mediterranean ass that is out of this world.
Did you see her italian bongo? I would play that all night long!
viết bởi rock lobster sauce 08 Tháng một, 2014