tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
food that literally fucks you up the ass
woah this italian stuff is fucking me in the ass
viết bởi jnckjvlenlkvnefk 29 Tháng sáu, 2014