tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a beautiful ecuadorian princess. lead singer of the musical group 'desire' and 'the females' very cute latina! sexy chica, beautiful girl.
wow "she's an itati" so hot!
viết bởi stalintheman0fsteel 26 Tháng sáu, 2013