tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to have a very itchy anal passage (close examination reveals that your anal area is not unlike a starfish)hence
f*@k i have a very itchy starfish
viết bởi john scotland 11 Tháng sáu, 2008