tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
when you have an itchy willy
Leonie: I have an itchy willy
viết bởi Banana14523467 16 Tháng tám, 2010