tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The tongue tied or redneck pronunciation for "expletives."
Boy! I am trying to stop swearing! Don't make me start using ixplicatives!
viết bởi vududady 05 Tháng tư, 2012