tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
someone who is about to get owned.
You're such a jabrewski!
viết bởi urmomm99 05 Tháng năm, 2009