Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a male fantasy killer who cuts off penises
are you scared of jabson ?

yes i am
viết bởi tissu 05 Tháng năm, 2011
2 0