tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
it is the act of being like a jackass.
Stop being jackadaisical.
viết bởi bmxican 03 Tháng mười, 2003