Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A lie ... a tall story .. bullshit
thats a right JACKADANDY story
viết bởi Jeff Essex 09 Tháng mười, 2007
1 2

Words related to jackadandy:

bullshit fibs lie lies porkies