tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A lie ... a tall story .. bullshit
thats a right JACKADANDY story
viết bởi Jeff Essex 09 Tháng mười, 2007

Words related to jackadandy

bullshit fibs lie lies porkies