tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
to masturbate
you must have been jackin yo johnson
viết bởi monkeymaster5 19 Tháng mười, 2011