tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A really mean, grumpy, selfish dickhead.
Dan Lewis has a bad case of the jagballs.
viết bởi Maggy 31 Tháng bảy, 2003