It's laughter in the spanish way, just the same as english speaking people say "haha".

Intelligent spanish speaking person: jaja
English speaking moron : it's "haha" stupid ignorant LOL, ROFL
viết bởi Clicks 02 Tháng một, 2008
Top Definition
1. spanish persons laugh
2. when some dumb fuck types "haha" wrong and types "jaja" instead.
me: yo quiero taco bell
mexican: jajajajaja!!
viết bởi ABSOLUT 28 Tháng bảy, 2004
the hispanic laugh
El homo: ¿mi es gay?
Maricon87: jaja
viết bởi putoman 10 Tháng chín, 2003
a mexican way of saying haha
A:hey i just fell off my bike while talking to my girlfriend on the phone
B: hahahaha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A(mexico): hola i just fell off my bicicleta when i was talking to my novia por telefono
B(mexico): jajajajjajajajajajaj
viết bởi anonymussboi 31 Tháng năm, 2009
In German the word Ja (Yes) used twice in succession means "Kiss My Ass"
American Customer: Hurry up with that beer

German Bartender: Ja Ja
viết bởi Stevo! 31 Tháng ba, 2009
Polish american slang for eggs. Comes from the polish word jajko (pronounced yai-ko) meaning egg.
Grocery list: bread, milk, jajas, suger

Me: Jajas? Huh?

My Mom: Yeah, you know, eggs.
viết bởi zspork 16 Tháng mười hai, 2010
crazy, nonsense
she be jaja
viết bởi MINE669 09 Tháng tám, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×